Genel Bilgiler

2 Mar 2012 05:58 tarihinde Yakup Çetin tarafından yayınlandı   [ 2 Mar 2012 10:22 güncellendi ]
Belde Hakkında Genel Bilgi

"Çat : XI. yüzyılın büyük Türk müellifi Kaşgarlı Mahmud, Çat sözünün Oğuzca (yani Türkiye Türkleri’nin babalarının lehçesinde)kuyu demek olduğunu yazmıştır.

Anlaşıldığına göre kuyu kelimesini bilen Oğuzlar bir türlü kuyuya da Çat demişlerdir. Hatta Çat sözünün Oğuzlar arasında yaygın bir şekilde kullanılmış olduğu da görülür. 

Bunun en önemli delili Türkiye’de Çat adını taşıyan 29 köyün bulunmuş olmasıdır." Çağlayan Kasabası’nda Çat ve Ahmetli adında iki mahalle bulunmaktadır. Belde önceleri köy statüsünde olup 1975 yılında kasaba statüsünü kazanmıştır. 

Çağlayan Kasabası’nda Çat ve Ahmetli adında iki mahalle bulunmaktadır.


Comments