Beldenin Adını Nereden AldığıÇağlayan kasabası’nın eski adı “Çat” dır. Çat adının Türk Boyları’ndan Çepni ile ilgisi bulunmaktadır. 

Çepni savaşçı anlamında bir kelime olup, sembolü sungur (bir çeşit kartal)’dur. Çepnilerin boy adı olan Çepni’nin, Çatmı veya Çatlı olarak söylenip daha sonra kısaltılarak Çat kelimesine çevrilmiş olması muhtemeldir. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü’nce 1962 yılında yayınlanan Konya ili adlı bültende “Çatköy” olarak isimlendirilen belde daha sonra Çağlayan ismini almıştır. Comments