ANASAYFA‎ > ‎Bozkır Merkez‎ > ‎Bozkır Bilgileri‎ > ‎

Fiil Çekimleri

 

Bozkır konuşma dilinde vatandaşlarımız tarafından kullanılan “fiil çekimleri” ile ilgili aşağıda yazılı olan örnek fiil çekimleri, Bozkır Üçpınar Kasabası’ndan olan Dil ve Kültür Araştırmacısı Ahmet Suat ARI’nın çalışması olup, aşağıda sunulmuştur:

Şimdiki Zaman
gel-iyoru-y-uñ
gel-iyoru-ñg
gel-iyoru
gel-iyoru-y-uz
gel-iyoru-suñguz
gel-iyoru-lar


Gelecek Zaman
Gel-ceğ-im
gel-ce-ñg
gel-cek
gel-cek-iz
gel-cek-siñgiz
gel-cek-ler


Geniş Zaman 
gel-ir-im
gel-iñg
gel-ir
gel-ir-iz
gel-ir-siñgiz
gel-ir-ler


Belirli Geçmiş Zaman 
gel-di-m
gel-di-ñg
gel-di
gel-di-k
gel-di-ñgiz
gel-di-ler


Belirsiz Geçmiş Zaman
gel-miş-şiyim
gel-miş-siñg
gel-miş
gel-miş-şiyiz
gel-miş-siñgiz
gel-miş-lerComments