ANASAYFA‎ > ‎Bozkır Merkez‎ > ‎Bozkır Bilgileri‎ > ‎

Radyolarda Bozkır

 

Şair, yazar ve hikâyeci merhum Aka GÜNDÜZ’ün, 1951 yılında Türkiye radyolarında yaptığı “Bozkır” konulu sohbet, ilçemizin tanıtımı adına yapılmış en güzel ve en başarılı tanıtım faaliyeti olarak hatıralarımızda yerini almıştır.

Tahmini olarak 1907 veya 1908 yıllarında vatani görevini yapmak üzere (bir ihtimal de Çanakkale Savaşı esnasında) Boz­kır Askerlik Şubesi’ne yazıcı olarak gelmiş ve on ay gibi bir süre Askerlik Şubesinde görev yapmıştır. Bu on aylık görevi sı­rasında Bozkır'ı ve Bozkırlıyı tanıma fırsatı bulmuştur.

Merhum Aka Gündüz radyo sohbetinde Bozkır’la ilgili olarak şunları söylemiştir:

Bozkır, Konya İli’ne bağlı, etrafı dağlarla çevrili ve tari­hi bir ilçedir. Almanlar tarafından açılmış bir kanalla Konya Ovası’na akıtılan Çarşamba Suyu ilçenin ortasından geçer. Şeh­rin iki tarafını Selçuklulardan kalma bir kemer köprü birleş­tirir. Şehrin yukarısından gelen söğüt, kavak ağaçları, bahçe­ler, sebzelikler Mavi Boğaz denilen derin ve devamlı bir boğaza uzar gider...

Adından dolayı bu ilçeyi bana, boz ve kır bir yer olarak tanıtmışlardı, fakat hiç de öyle değil. Bozkır senenin dört mevsimini ve değişikliklerini yaşayan ve yaşatan bir yer. Balları, üzümleri pek lezzetlidir. Evleri genellikle taştan mazbut ve iki katlıdır. Halkı halis Türk olup, çalışkan ve merttir. Erkekleri yazın İzmir, İstanbul, Aydın gibi büyük şehirlerde çalışarak kışlık ihtiyaçlarını temin ederler.

Bozkır’da on ay kaldım. Şubede yazıcı idim. Bozkır'ı ve mi­safirperver Bozkırlıları pek sevdim. Hatıralarımdan bazıları­nı burada tekrar etmekle zevk duyacağım.

Çanakkale Harbi’nin devam ettiği sıralarda idi. Cephede ya­ralanan bir asker on gün istirahatla köyüne gelmiş ve gitmiş. Fakat bunun asker kaçağı olarak geldiği zannedilmiş. Askerin ihtiyar annesine, kız kardeşine aske­rin yeri sorulmuş, ama bir sonuç alınamamış. Çünkü asker köyde yoktur. O askerin bir hafta sonra Çanakkale'de şehit olduğunu öğrendik. Anladık ki, kaçak diye aranan asker izini bitince derhal cepheye dönmüş ve Çanakkale’de düşmanla göğüs göğüse çarpışıyormuş...

İşte Bozkır böyle yiğit, böyle kahraman insan yetiştirir.

“Evvelce Bozkır-Hadim-Karaman Askerlerinden oluşan bir alay vardı. Adına "Karaman Alayı" denirdi. Ben Şubede iken bu alaydan o kadar çok şehit dosyası geldi ki, o dosyaları gör­dükçe "Bu alaya, Karaman Alayı değil "Kahramanlar Alayı" de­mek daha yerinde olur" diye düşünürdüm.

Karaman'a gönderiliyordum. Bozkır'dan ayrılırken erkekler etrafıma toplandı, kadınlar damlara çıktı, hocalar arkamdan dua ettilerdi. O zaman beni uğurlayan Kahraman Bozkırlılara minnet ve şükranlarımı burada ifade ederim.

Malta’da sürgün bulunduğum sırada Bozkır’da (1919) isyan çıktığını duydum. Buna bir türlü inanamadım ve rahmetli Ata­türk’e mektup yazarak "Bozkırlıları iyi tanırım. Onlar isyan etmezler. Bu olsa olsa kırılan izzeti nefislerinin bir tepki­sidir" dedim. Sonradan Atatürk, bu hususta "Dediğin Doğruymuş Aka..." diyerek beni manen mükafatlandırdı.”

Bu radyo konuşmasında, Bozkır’ın hakkıyla tanıtıldığı, en güzel özelliklerinden bahsedildiği ve objektif bir ilginin gösterildiği bir gerçektir. Bu tanıtım hizmetinden ötürü Aka GÜNDÜZ’ü rahmetle anıyoruz.

Bütün bunlardan ayrı olarak, resmî ve özel radyoların ülkemizde son yıllardaki hızlı artışına paralel olarak Bozkır’daki radyo istasyonlarının sayısı da artmıştır. Özellikle kaliteli ve seviyeli yayınları ile Bozkır Halkının gözdesi olan TRT FM’de Bozkırlı dinleyicilerin isimleri Bozkır’la birlikte anons edilerek ilçemiz her gün Türkiye’mizde tanıtılmaktadır. Bu tanıtım faaliyetini yapanlardan isimleri tespit edilebilenler ise şunlardır: Ahmet ÇETİN, Muammer ÇETİN, Ali KÖSE, Önder KUZHAN, Erol KÖSE, Mehmet CANITEZ, Mustafa ÜLKER ve Ahmet Nuri KOYUNCU.

Merhum Aka GÜNDÜZ’ün Bozkırlılar için söylediği “Bozkır insanı yiğit ve kahramandır” sözünü ispatlayan önemli bir abide ise aşağıda sunulmuştur:

Yukarıda bahsedilen Bozkırlı Şehit Hüseyin Oğlu Mehmet gibi Bozkırlılar; Vatan, Millet, Bayrak, Devlet ve Cumhuriyet uğruna, her zaman toprağa düşmeye hazır, şehit namzetleri ile “KAHRAMANLAR ALAYI” mensubu olmaya her zaman hazırdırlar.
Comments